Kalender

| tirsdag, 5 desember 2017 |
Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Skriv alle ordene om møbler på s. 73 på norsk (entall) og tysk entall og flertall (med best. artikkel)