Kalender

| mandag, 11 desember 2017 |
Klassehendelse

Lekse KRLE

08:30

Les s. 156-159 (Vekkelsesbevegelser og misjon på 1800-  og 1900- tallet), og gjør oppg. 1-8 på s. 159.

Oppgavene må være ferdig til mandag 11. desember, da skal vi gå igjennom dem i timen. Del med meg i OneDrive (Navn: Kristine Bredevangen).

 

Good Luck! :-)

Klassehendelse

Lekse NORSK 9A/B

23:00

Vi fortsetter med leserinnlegget i timene på mandag, og satser på å skrive ferdig teksten da. Hvis du ikke blir ferdig skal den leveres innen kl. 23.00 mandag kveld. Dette gjelder ikke dere som har vært opptatt med Nobel. Vi blir enige om annen innleveringsfrist når dere er tilbake.