Kalender

| tirsdag, 12 desember 2017 |
Klassehendelse

Naturfag 9A/B

00:00

Les godt på s. 56-59 + gjør nøkkelspm. s. 57 og 59. Skriv i OneNote/naturfag/kap. 3 eller kladdeboka.

Klassehendelse

FREMFØRING I ENGELSK - SPORT 9A

08:30

Alle skal fremføre idag. De som er borte må være i forkant og si ifra hvem dette gjelder (NOBEL).