Kalender

| torsdag, 4 januar 2018 |
Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

Repeter bøyning av verbet IR-å gå, dra (det må du kunne utenat).

Svar så på følgende spm. i skriveboka. Minst 6 svar;)

¿Qué vas a hacer en 2018? = Hva skal du gjøre i 2018?