Kalender

| torsdag, 11 januar 2018 |
Klassehendelse

9AB lekser i mat og helse

00:00

Forbredelser til praktisk prøve i gjærbakst.

Lese side 49 til 55 + lese oppskrifter om gjærbakst på sidene 11 til 29 i kokeboka, plukk utdere en oppskrift du ønsker å bake, (ikke pizza eller pizzasurrer).

Dere kan også finne en oppskrifte hjemme, dere må da gi  meg beskjed om ingrediensene dere trenger i god tid i forkant.

Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

Skriv en setning med hvert av verbene under.

NB! Varier verbformene dvs.  jeg, du, han/ hun osv. og tidsform  nåtid + fremtid.

 

hablar, comer, vivir, comprender, ser, estar, trabajar, tocar,

beber, tener, vender, cantar, escribir, comprar

 

 

Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Gjør oppg. A6, s. 104. Svar med hele setninger på tysk i skriveboka.

Klassehendelse

Engelsk 9A Lekse

08:30

Lese tekst E i boka s. 107-109 om The Stunt Man og tekst F (utdelt på ark) om The Stunt Woman.