Kalender

| torsdag, 8 februar 2018 |
Klassehendelse

9A: Tur ut, sporing

00:00

Utedag i prosjektet "Leve med rovdyr", hele dagen (tidspunkt som vanlig skoledag). Mer info i Moodle.

Klassehendelse

9B lekse i mat og helse

00:00

Lese side 91 til 94 + oppgave 3 side 94