Kalender

| fredag, 9 februar 2018 |
Klassehendelse

9B: Tur ut, sporing

00:00

Utedag i prosjektet "Leve med rovdyr", hele dagen (tidspunkt som vanlig skoledag). Mer info i Moodle.

Klassehendelse

9A lekse i mat og helse

00:00

Lese side 91 til 94 + oppgave 3 side 94