Kalender

| onsdag, 14 februar 2018 |
Klassehendelse

9B lekse i mat og helse

00:00

Lese side 97 til 99 + oppgavene 1 og 2 side 102.

Klassehendelse

9A: Lekse NORSK

00:00

Gjør ferdig oppg. 6 s. 298 i Basisboka. Skriv i OneNote eller i kladdebok.