Kalender

| tirsdag, 27 februar 2018 |
Klassehendelse

Lekse KRLE

08:30

Les FN-artikkelen om ekstremisme og terrorisme. Svar på disse oppgavene

•Hva er ekstremisme?
•Hva er terrorisme?
•I Norge skiller vi mellom tre kategorier ekstremistiske tanker og bevegelser. Hvilke?
•Hva er årsaken til radikalisering og ekstremisme?
•Hvordan kan vi forebygge radikalisering og ekstremisme?
 
Finn svarene i teksten.

 

Link til artikkelen:

https://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Ekstremisme-og-terrorisme

 

Del svaret på oppgavene med meg i OneDrive (Navn: Kristine Bredevangen)