Kalender

| torsdag, 1 mars 2018 |
Klassehendelse

9B lekse i mat og helse

00:00

Lese side 100 til 101 + oppgave 3 side 102

Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Gjør oppg. A1 a), s. 146. Svar på tysk i skriveboka.

Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

Lær deg de nye glosene som ligger ute på Moodle under Periode 5 (Quizlet)

Øv på sangen! :)

Klassehendelse

9A Engelsk lekse

08:30

Read page 171-178.