Kalender

| fredag, 2 mars 2018 |
Klassehendelse

Matte 9AB

00:00

Gjør ferdig oppg. 5.68-5.79 (unntatt 5.76)

Klassehendelse

9A lekse i mat og helse

00:00

Lese side 100 til 101 + oppgave 3 side 102

Klassehendelse

9B Engelsk lekse

08:30

Gjøre ferdig arket "Film Review" om filmen The Express.