Kalender

| mandag, 5 mars 2018 |
Klassehendelse

"Nyhetstimen" 9B

00:00

Frida og Belva har i lekse å presentere tre nyheter hver i 7. time. Det skal være en lokal, en nasjonal og en internasjonal nyhet. De andre elevene skal være med å reflektere rundt/diskutere disse nyhetene i timen.