Kalender

| fredag, 16 mars 2018 |
Klassehendelse

Aktivitetsdag i Digeråsen

00:00

Aktivitetsdag i Digeråsen for hele skolen (unntatt de som er "Birkenjournalister") hele dagen. Mer info fra elevrådet.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Matte, dette gjelder frem til prøven i uke 12

torsdag, 8 mars, 00:00 » fredag, 23 mars, 14:30

Dette er det dere skal jobbe med frem til prøven i uke 12. Dobbelt-timen blir brukt til prøve.

Viktig at dere ser videofiler som ligger ute under kap 5

Hele kap er prøve så jobb med oppgaver der jevnt og trutt

Det ligger en lite førprøve i mattefanen, fasiten på den vil bli tilgjengelig i uke 11.

Klassehendelse

NORSK UKE 11; NYNORSK HELE UKA

mandag, 12 mars, 00:00 » 11:40

Det er nynorsk i alle timene i uke 11; 12.-16. april. HUSK NYNORSKBOKA!