Kalender

| mandag, 19 mars 2018 |
Klassehendelse

"Nyhetstimen" i 9B

00:00

Eminda og Halvor har i lekse å presentere tre nyheter hver i 7. time. Det skal være en lokal, en nasjonal og en internasjonal nyhet. De andre elevene skal være med å reflektere rundt/diskutere disse nyhetene i timen.

Klassehendelse

9B Engelsk lekse

08:30

Ferdig oppgaver (When, why, where+++) i OneNote.

Fylle ut ord/oversettelse fra "The Triangle Trade". (Last ned, aktiver redigering, kopier, lim inn i ditt område "Shadows..." Kall dette "The Triangle Trade").

Pågående hendelser
Klassehendelse

Matte, dette gjelder frem til prøven i uke 12

torsdag, 8 mars, 00:00 » fredag, 23 mars, 14:30

Dette er det dere skal jobbe med frem til prøven i uke 12. Dobbelt-timen blir brukt til prøve.

Viktig at dere ser videofiler som ligger ute under kap 5

Hele kap er prøve så jobb med oppgaver der jevnt og trutt

Det ligger en lite førprøve i mattefanen, fasiten på den vil bli tilgjengelig i uke 11.