Kalender

| onsdag, 21 mars 2018 |
Klassehendelse

Foreldremøte 9. trinn

00:00

Foreldremøte 9. trinn kl. 18.00-20.00. Mer info kommer.

Klassehendelse

Prøve i matte, gr. 9B

00:00

2 timers prøve i matematikk, kap. 5. Hjelpeark er tillatt. Husk passer, linjal og kalkulator til prøva.

Klassehendelse

Utdanningsvalg 9A

00:00

Evaluere utprøvingsdagen på videregående og fortelle de andre i klassen hvor du var, hva du gjorde og om dette var aktuelt for videre utdanning/jobb (hvorfor/hvorfor ikke). De som har vært på samme sted, kan presentere sammen (utfylle hverandre).

Pågående hendelser
Klassehendelse

Matte, dette gjelder frem til prøven i uke 12

torsdag, 8 mars, 00:00 » fredag, 23 mars, 14:30

Dette er det dere skal jobbe med frem til prøven i uke 12. Dobbelt-timen blir brukt til prøve.

Viktig at dere ser videofiler som ligger ute under kap 5

Hele kap er prøve så jobb med oppgaver der jevnt og trutt

Det ligger en lite førprøve i mattefanen, fasiten på den vil bli tilgjengelig i uke 11.