Kalender

| torsdag, 22 mars 2018 |
Klassehendelse

Prøve i matte, gr. 9B

00:00

2 timers prøve i matematikk, kap. 5. Hjelpeark er tillatt. Husk passer, linjal og kalkulator til prøva.

Klassehendelse

Prøve spansk 9.

00:00

Tema er PERFEKTUM, altså den fortidsformen som vi har jobbet med de siste ukene.

Se på QUIZLET som ligger ute om verb og partisipp, oppgavene som vi har jobbet med og arbeidsarkene.

Klassehendelse

Prøve tysk 9.

00:00

Kapittelprøve. Se periodeplanen for tema/pensum

Klassehendelse

9A engelsk lekse

08:30

Read text C and D (Chains and A Slave Account) p. 181-186.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Matte, dette gjelder frem til prøven i uke 12

torsdag, 8 mars, 00:00 » fredag, 23 mars, 14:30

Dette er det dere skal jobbe med frem til prøven i uke 12. Dobbelt-timen blir brukt til prøve.

Viktig at dere ser videofiler som ligger ute under kap 5

Hele kap er prøve så jobb med oppgaver der jevnt og trutt

Det ligger en lite førprøve i mattefanen, fasiten på den vil bli tilgjengelig i uke 11.