Kalender

| torsdag, 12 april 2018 |
Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

Lær deg godt preposisjonene + oppgavebok s. 43 oppg. 1+2

Klassehendelse

9A: PRØVE NORSK

00:00

Prøve om reklame - form og virkemidler. Dere får utdelt en reklame som dere skal analysere (plukke fra hverandre) og finne hensikt, målgruppe og budskap, samt se på hvordan den er oppbygd (design og layout) og hvilke virkemidler som er benyttet. Dette har vi gjennomgått og jobbet med tidlig i perioden + dere kan bruke det dere har lært gjennom arbeidet med reklamefilmen deres.

ALLE HJELPEMIDLER ER TILLATT (unntatt nettet). Aktuelt lærestoff finner dere:

 • I læreboka
  • Kap. 7, kurs 7.1 og kurs 7.2 (s. 289-309)
  • Kap. 4, kurs 4.5 om retorikk (s. 138)
 • I Moodle under periode 3 (bør kopieres ut/tas notater fra - ikke lov å gå inn på prøvedagen)
  • PowerPoint; Reklame
  • Powerpoint; Estetiske virkemidler i sammensatte tekster
  • Powerpoint; Farger som virkemiddel
 • Utdelt ark i timen - HUSK Å TA DEM MED!
  • Oppbygging av analyse - avsnittsstartere
  • Analyse av reklamen Freias nye Kvikk Lunsj-sjokolade (ferdig utfylt analyse)
  • Analyseskjema

Vi bruker timene før prøven til forberedelser.

Klassehendelse

9A Engelsk Lekse

08:30

Gjøre ferdig oppg. 6 på side 187. I onenoe (Brev til plantasjeeier). Avslutt med ditt navn. Dette er et formelt brev!

Pågående hendelser
Klassehendelse

Lekser i matte

fredag, 6 april, 00:00 » fredag, 27 april, 10:45

Viktig at dere ser på tempo-planen der ligger eventuelle lekser. Planen viser hva dere skal ha gjort etter hver økt.