Kalender

| fredag, 27 april 2018 |
Klassehendelse

NATURFAG 9A/B: Innlevering av PP om prevensjon og kjønnssykdommer

00:00

Innlevering av powerpointen ved at dere deler med meg. Husk å sjekke at dere har med dere alt i forhold til oppgaven og vurderingskriteriene. Mandag starter vi med framføringene, så da må dere ha øvd godt i forkant.

Klassehendelse

Engelsk 9B

10:00

Les godt hjemme tekst F side 191-192 i 9A boka. Du skal kunne snakke om tema og kjenne til relevante ord.

VALGFAG - FRILUFTSLIV: Grupperapport vintertur

14:00

Her er innleveringsmappe for grupperapporten til vintertur!

Pågående hendelser
Klassehendelse

Lekser i matte

fredag, 6 april, 00:00 » 10:45

Viktig at dere ser på tempo-planen der ligger eventuelle lekser. Planen viser hva dere skal ha gjort etter hver økt.