Kalender

| onsdag, 9 mai 2018 |
Klassehendelse

9AB lekse i mat og helse

00:00

Lese side 119 til 123 + oppgave 1.s 124. Oppgaven skal leveres på moodle. Jeg har laget ei mappe lekse uke 19.

Innlevering NOVELLE 9A

23:55

Dokker skal skrive ei novelle på nynorsk (ca. 1 1/2 side ++) inspirert av tekstane vi har lese og jobba med i timen: "Vertinnen" og "666" kor temaet er krim/drap/spenning og "ungdomsopprøyr". Skriv gjerne i 1. person (eg) og NÅ-TID (presens).Hugs følgjande kriterie:

Sjangertrekk:

 • Få personar
 • Kort tidsrom
 • Kort tekst
 • Lese mellom linjene
 • Open slutt, gjerne med eit overraskande vendepunkt på slutten
 • Ei handling - eit tema
 • Frampeik
 • Start rett på - in medias res

Bruk følgjande virkemiddel (trenger ikke bruke alle, men noen av dem):

 • Spenningskurve med overraskande vendepunkt på slutten
 • Utviding av augneblinken
 • Vis, ikkje fortel!
 • Auk tempoet (skriv korte setninger)
 • Gjentakingar
 • Kontrastar
 • Språklege bileter (metaforer og sammenligninger)
 • Symbol

Hugs variasjon i forteljermåtar (handlingsreferat, tankereferat, replikkar, skildringar).

Bruk lærebok som hjelpemiddel dersom du er usikker på dei ulike sjangertrekka og virkemidla.

Pågående hendelser
Klassehendelse

NYNORSK: Skriv ei novelle - siste frist for innlevering onsdag 9. mai

fredag, 4 mai, 00:00 » 23:55

Dere skal skrive ei novelle på nynorsk (ca. 1 1/2 side ++) inspirert av tekstene vi har lest og jobbet med i timen: "Vertinnen" og "666" hvor temaet er krim/drap/spenning og "ungdomsopprør". Skriv gjerne i 1. person (jeg) og NÅ-TID (presens).Husk følgende kriterier:

Sjangertrekk:

 • Få personer
 • Kort tidsrom
 • Kort tekst
 • Lese mellom linjene
 • Åpen slutt, gjerne med et overraskende vendepunkt på slutten
 • En handling - et tema
 • Frampek
 • Start rett på - in medias res

Bruk følgende virkemidler (trenger ikke bruke alle, men noen av dem):

 • Spenningskurve med overraskende vendepunkt på slutten
 • Utvidelse av øyeblikket
 • Vis, ikke fortell!
 • Øk tempoet (skriv korte setninger)
 • Gjentakelser
 • Kontraster
 • Språklige bilder (metaforer og sammenligninger)
 • Symboler

Husk variasjon i fortellermåter (handlingsreferat, tankereferat, replikker, skildringer).

Bruk lærebok som hjelpemiddel dersom du er usikker på de ulike sjangertrekkene og virkemidlene.

Klassehendelse

Musikkprosjekt 9.

mandag, 7 mai, 00:00 » 10:35

 

Musikkprosjekt med avsluttende forestilling 09.05. Mandag er todelt, slik:

 • 9A
  • 1.-3. time: På kulturhuset for øving
  • 4.-7. time: Forberedelser til norsk terminprøve 15. og 16. mai
 • 9B
  • 1.-3. time: Forberedelser til norsk terminprøve 15. og 16. mai
  • 4.-7. time: På kulturhuset for øving

Tirsdag:

 • 9A

             1.-3. time: KRLE, naturfag og fremmedspråk/Afag

             4.-6. time: På Kulturhuset for øving

 • 9B

             1.-3. t.: på Kulturhuset for øving

             4.-6. time: Fremmedspråk/Afag, KRLE og naturfag

Onsdag er alle på Kulturhuset hele dagen.

Dersom dere er på gruppe med noen i motsatt klasse, så følger dere gruppen deres, både på Kulturhuset og på skolen.