Kalender

| mandag, 14 mai 2018 |
Klassehendelse

Kroppsøving: Treningsuke 3 - Egentrening

00:00

I løpet av denne uken (uke 3 av 3) skal eleven gjennomføre minst tre økter á 30 minutter med hovedfokus på utholdenhet. Lurer du på noe sjekk Kroppsøvingsfanen i Moodle og/eller spør kroppsøvingslærerne.

Klassehendelse

Nyhetstimen 9B

00:00

Celine TT og Magnus forbereder og presenterer en lokal, en nasjonal og en internasjonal nyhet hver.

Innlevering NOVELLE 9B

23:55

Dokker skal skrive ei novelle på nynorsk (ca. 1 1/2 side ++) inspirert av tekstane vi har lese og jobba med i timen: "Vertinnen" og "666" kor temaet er krim/drap/spenning og "ungdomsopprøyr". Skriv gjerne i 1. person (eg) og NÅ-TID (presens).Hugs følgjande kriterie:

Sjangertrekk:

 • Få personar
 • Kort tidsrom
 • Kort tekst
 • Lese mellom linjene
 • Open slutt, gjerne med eit overraskande vendepunkt på slutten
 • Ei handling - eit tema
 • Frampeik
 • Start rett på - in medias res

Bruk følgjande virkemiddel (trenger ikke bruke alle, men noen av dem):

 • Spenningskurve med overraskande vendepunkt på slutten
 • Utviding av augneblinken
 • Vis, ikkje fortel!
 • Auk tempoet (skriv korte setninger)
 • Gjentakingar
 • Kontrastar
 • Språklege bileter (metaforer og sammenligninger)
 • Symbol

Hugs variasjon i forteljermåtar (handlingsreferat, tankereferat, replikkar, skildringar).

Bruk lærebok som hjelpemiddel dersom du er usikker på dei ulike sjangertrekka og virkemidla.