Kalender

| fredag, 25 mai 2018 |

Innlevering treningsdagbok

21:05

Her kan du laste opp besvarelsen din. Mappen åpner for innlevering fra mandag 21. mai, klokken 18.00.

Pågående hendelser
Klassehendelse

PRYO-uke

torsdag, 24 mai, 00:00 » onsdag, 30 mai, 10:40

PRYO-uke (fri i helgen). Husk å kontakte arbeidsgiver i forkant for å avklare oppmøtetid og -sted, hva dere trenger å ha med dere osv. Ta gjerne med skrivet dere har fått (ligger også i Moodle) om presentasjonen dere skal ha i etterkant, slik at dere husker oppgavene dere har gjennom uka (intervju, "dagboksnotater m.m.).