Kalender

| tirsdag, 5 juni 2018 |
Klassehendelse

Lekse NATURFAG 9A/B

00:00

Les godt s. 112-113 + gjør nøkkelspm. s. 113. Tegn også de to tegningene s. 112 i boka di, og forklar dem grundig.

Klassehendelse

9AB: Mat og helse

00:00

Teoriprøve i KRLE timen. Sidene der skal lese ligger i moodle under mat og helse.