| tirsdag, 4. april 2017 |
Klassehendelse
Spansklekse
00:00
 

Lær deg godt de nye ordene (NY QUIZLET er lagt ut under "Periode 5") og

Skriv 6-10 setninger for å beskrive bildet s. 48 i elevboka.

f.eks. La pastelería está entre la peluquería y la frutería.

Klassehendelse
Tysk 10.
00:00
 

Oversett skriftlig i skriveboka tekstene på s. 140 i læreboka. Jentene oversetter det Gunnar har skrevet og guttene det Birgitte har skrevet.

Klassehendelse
Leselekse i NORF
17:45
 

Hei! Til tirsdag i uke 14 skal dere lese resten av boken. Den første timen på tirsdag vil gå til forberedelser til fagsamtalen, mens den andre timen til opptak av fagsamtalen. Med vennlig hilsen, Monika

iCal