Kalender

| fredag, 5 mai 2017 |
Klassehendelse

Tysklekse

00:00

Oppgave A5, s. 160. Lag minst 6 fullstendige og meningsfylte setninger på tysk.

Klassehendelse

Spansklekse

00:00

Gjør ferdig oppg. 7b i elevbok s. 51- skriv setninger + oversett til norsk.

Finn så på 5 egne sammenligninger, skriv + oversett til norsk.

Ta med noen ekstraklær, dersom det blir nok klær skal vi ha lekebutikk:)