Kalender

| tirsdag, 5 september 2017 |
Klassehendelse

Engelsk 10A

00:00

Read chapter (page 13-37):

  • Revenge is my middle name
  • Because Geometry is Not a Country Somewhere Near France
  • Hope Against Hope
Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Repetere det vi gikk igjennom i timen (uttaleregler) og les høyt navn på kartet s.7 med riktig trykk.

Kopier bøyning av følgende uregelrette verb i skriveboka, pugg dem (!) og oversett setningene.

 

 

ESTAR

=å være, befinne seg

SER

=å være

TENER

= å ha

jeg estoy soy tengo
du estás eres tienes
han,hun,De está es tiene
vi estamos somos tenemos
dere estáis sois tenéis
de están son tienen

 

1.  Jeg er i Madrid.

2.  Hvor ligger (er)  Málaga?

3. Jeg er trett

3.  Málaga ligger (er) sør i Spania.

4.  Teresa er en jente.

5. Jeg er veldig intelligent.

6.  Vi er norsk.

7. Har du søsken?

8. Jeg har en hund og en katt.

9. Han har en morsom t-skjorte.

Klassehendelse

Tysk 10.

09:10

Gjør ferdig oppg. 3, s. 249

Pågående hendelser
Klassehendelse

Friluftsliv til torsdag 7.9

torsdag, 31 august, 13:55 » torsdag, 7 september, 14:55

Dette gjelder først og fremst de som var usikre eller som sa at de var avhengige av å rekke bussen etter skolen; husk å sjekke med familien deres eller andre om noen kan hente dere etter dagsturen torsdag 5. oktober. Vi regner med å være på skolen igjen mellom kl 14 og kl 16 en gang. Mer informasjon kommer, men vi vil gjerne vite hvem som eventuelt ikke har anledning til å være med så fort som mulig.