Kalender

| mandag, 25 september 2017 |
Klassehendelse

10B engelsk

00:00

Read page 112-132 or listen to:

  • Reindeer Games
  • And a Partridge in a Pear Tree
  • Red Versus White
Klassehendelse

10A samfunnsfag

00:00

Denne leksa ble gitt tirsdag 19.09.Gjør Finn svar i teksten oppg. 1-10 s. 130 skriv svar i Onenote historie 10

Etter å ha lest s. 119- 129 på skolen skal du  kunne forklare:

Hva som var årsaken til Vietnamkrigen.

Hvilke reaksjoner skapte den?

Hvordan utviklet Kina seg som en kommunistisk stat?

Hva kan grunnen være til at spenningen avtok noe på 70- tallet og økte igjen på 80-tallet