Kalender

| onsdag, 27 september 2017 |
Klassehendelse

10B engelsk

00:00

Read page 132 - 163 or listen to:

  • Wake
  • Valentine Heart
  • In LIke a Lion
Klassehendelse

10A engelsk

09:00

Read page 163- 192 or listen to:

  • Rowdy and I have a Long and Serious Discussion about Basketball
  • Because Russian Guys Are Not Always Geniuses
  • Remembering
  • Talking About Turtles
Klassehendelse

10AB lekse i KRLE

09:45

Lese side 104 til 108, og gjør følgende oppgaver:

1. Hva betyr ordet filosofi og etikk?

2. Hva gjør en filosog?

3. Hvem var Platon?

4. Skriv fem fakta setninger om Platon