Kalender

| onsdag, 4 oktober 2017 |
Klassehendelse

Lekse nynorsk 10 A og 10 B

00:00

I nynorskboka: Gjør ferdig oppgavene på s 157 (alle!) og fyll ut former av sterke verb på arket dere fikk fredag (29/9). Jeg minner om at de fleste verbene dere trenger står bøyd fra side 180 og utover. Husk å ta boka med på skolen til alle timer i norsk i neste uke.

God helg!

Klassehendelse

Fotografering

08:30

.

Klassehendelse

10B engelsk

12:00

Finish the book and task 4.07 in OneNote. Be ready to present for class.