Kalender

| torsdag, 19 oktober 2017 |
Klassehendelse

Tysk 10.

00:00

Gjør ferdig beskrivelsen (skriftlig) av bildet på s. 27 i læreboka.

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Repeter det vi har hatt i timen.

Skriv glosene s. 116 (Leccion 1 "buen tiempo"  til og med "mal tiempo")

Les teksten s. 20 i elevbok. Hva dreier teksten seg om?

Klassehendelse

10A: Matte

00:00

Gjør ferdig oppgavene i Kikora

Klassehendelse

10B: Matte

00:00

Oppgaver i Kikora

Klassehendelse

Norsk 10A

00:00

Les s. 367- 372. Gjør oppgave 7 s. 372. Finn en rapp kopier teksten. Skriv en kort analyse ved å følge spørsmålene til oppg. 7- Skriv svar på oppgaven i Onenote- norsk- hjemmearbeid.