Kalender

| fredag, 20 oktober 2017 |
Klassehendelse

10B norsklekse

00:00

Les s. 367- 372. Gjør oppgave 7 s. 372. Finn en rapp kopier teksten. Skriv en kort analyse ved å følge spørsmålene til oppg. 7- Skriv svar på oppgaven i Onenote- norsk- hjemmearbeid. Bruk overskrift: Analyse av rapp 20.10.17