Kalender

| mandag, 23 oktober 2017 |
Klassehendelse

10B lekse i KRLE

00:00

Lese side 115til 119 + oppgavene 1, 2, 3 og 4 side 135

Klassehendelse

10AB forberedelse engelsk terminprøve

08:30

De tre første timene, ordinær timeplan etter dette.