Kalender

| onsdag, 25 oktober 2017 |
Klassehendelse

10AB lekser i KRLE

00:00

Lese side 124 til 127 

1. Har vi i Norge et ansvar for å hjelpe fattige mennesker og mennesker i nød?

Lag en liste med argumenter for og imot.

Klassehendelse

10AB Norsk: Presentasjon

00:00

Presentasjon om samtidslitteratur.

Husk å øve!

 For tips: Les s.36-37 i Kontekst basisbok