Kalender

| tirsdag, 7 november 2017 |
Klassehendelse

10A lekse i KRLE

00:00

Lese side 50 til 52 + oppgavene 1 og 2 side 55

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Elevbok s. 19 - skriv og oversett rammen  "Tareas domésticas- husarbeid"

og repeter glosene som vi har hatt.

Klassehendelse

10A engelsklekse

12:15

les side 18, 21, 22, 23 og 24 i Crossroads 10A