Kalender

| onsdag, 8 november 2017 |
Klassehendelse

10AB lekse i KRLE

00:00

Lese side 53 til 54 + oppgavene 3, 4, 5, 7, 8, og 9 side 55

Klassehendelse

10B Norsk

00:00

Samle dialektord. Intervju noen i familien, naboer eller andre- Samle et utvalg dialektord i lista som ligger i Onenote-

De som skal på utdanningsmesse på Koppang slipper lekse!

Klassehendelse

10B engelsklekse

09:00

les side 18, 21, 22, 23 og 24 i Crossroads 10A

Klassehendelse

10A engelsk

11:30
Forbered en liten presentasjon om ditt emne om Aboriginals.

Liten gruppe: skriv et sammnedrag av teksten i Going Places, øv på å gjenfortelle.