Kalender

| tirsdag, 14 november 2017 |
Klassehendelse

10AB Lekse i samfunnsfag

00:00

Lekse i samfunnsfag.

les i gjennom Powepointen som ligger i Onenote under Samfunnsfag- historie 10, "side" 11 Velferdsstaten. Her får du en oversikt over utviklinga i Norge frem til ca 1970

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Elevbok s. 19 oppg. 4 skriftlig

Klassehendelse

10A lekse i KRLE

00:00

Lese side 56 til 61.