Kalender

| onsdag, 22 november 2017 |
Klassehendelse

10B engelsk

12:15

Gjør deg kjent med side 5-03 og 5-04 i OneNote under Commonwealth of Nations. Skriv en kort tekst på side 5-04 om forskjeller og likheter mellom Australian Aborigines og Native Americans.