Kalender

| tirsdag, 5 desember 2017 |
Klassehendelse

Tysk 10.

00:00

Lær deg glosene til s. 48-49.

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Les gjennom utdelt hefte. Skriv, oversett og lær deg uttrykkene med TENER,

for eksempel  tengo hambre- jeg er sulten osv.

Klassehendelse

10A engelsklekse

12:00

Gjør side 5-07 i OneNote:

You are a tourist in India. You are amazed by the beautiful buildings and scenery, but you are equally appalled by the number of destitute people living in terrible conditions. Write an email to a friend in which you REFLECT on this issue.