Kalender

| tirsdag, 12 desember 2017 |
Klassehendelse

Tysk 10

00:00

Gjør ferdig oppg. 3, s. 249 og oppg. 2 + 3, s. 251

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Skriv og oversett glosene s. 32 (tegn gjerne en figur da husker du bedre)

Klassehendelse

10A Prøve i samfunnsfag

00:00

Prøve i samfunnsfag. Tema blir velferdsstat før og nå. Det ligger mye ute i Onenote samfunnsfag

" kap. 3" Kosmos  s. 194- 223 + kopi av Underveis historie 10 kapittel 5 " Fra ruiner til velferdsstater" s. 72- 92

Siden det er mye stoff skal dere få lov til å bruke boka. Noen av spørsmålene vil da være refleksjonsspørsmål. For å forberede deg kan du øve på" Finn svar i teksten" s.211, 215, 221

  • Utvikling av en velferdsstat 1945- 1990
  • Økonomisk vekst gir velferdsgoder-
  • ungdomsopprør og kvinnefrigjøring
  • Oljeindustri
  • Utfordringer i framtida