Kalender

| onsdag, 13 desember 2017 |
Klassehendelse

Komitemøte for pyntegruppa

00:00

Møt i auditoriet 3.time!

Det blir en gjennomgang av pynt, pynt og pynt.

Hilsen Mathias og Ellen

Klassehendelse

10B Prøve i samfunnsfag

00:00

Prøve i samfunnsfag. Tema blir velferdsstat før og nå. Det ligger mye ute i Onenote samfunnsfag

" kap. 3" Kosmos  s. 194- 223 + kopi av Underveis historie 10 kapittel 5 " Fra ruiner til velferdsstater" s. 72- 92

Siden det er mye stoff skal dere få lov til å bruke boka. Noen av spørsmålene vil da være refleksjonsspørsmål. For å forberede deg kan du øve på" Finn svar i teksten" s.211, 215, 221

  • Utvikling av en velferdsstat 1945- 1990
  • Økonomisk vekst gir velferdsgoder-
  • ungdomsopprør og kvinnefrigjøring
  • Oljeindustri
  • Utfordringer i framtida
Klassehendelse

Matematikk 10 A/B

11:20

oppg. 3.65, 3.66, 3.67 eller 3.68, 3.69, 3.70 

Innlevering av prøve om velferdsstaten

13:00

Lever prøven her. Du skal og gjøre  egenvurdering i kommentarfeltet.

1. Hvordan har du forberedt deg til prøven?

2. Hva tror du resultatet blir?

3. Hva kunne du ha gjort annerledes?