Kalender

| torsdag, 14 desember 2017 |
Klassehendelse

Tysk 10

00:00

Beskriv bildet på s. 54 ELLER s. 56 på tysk i skriveboka.

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Gjør ferdig rettelsen av teksten i OneNote.

Gjør så oppgavene som ligger i OneNote i Innholdsbiblioteket "La Navidad":)