Kalender

| fredag, 5 januar 2018 |
Klassehendelse

K&H 10.

00:00

Frist for manus til timelapsen din er i dag.

Klassehendelse

Norsk: Skrivekurs, lekse

10:50

Jeg har lagt ut PowerPoint med det jeg har gått gjennom på skrivekurset.

Lekse til fredag er å levere en disposisjon (del med Kjersti). Neste fredag skal alle levere inn en ny utgave av egen terminprøve på nynorsk. Den skal inneholde: Innledning, minimum 3 avsnitt og en avslutning (oppsummering og konklusjon). Husk å skrive på nynorsk! Det dere ikke rekker å gjøre på skolen, må dere gjøre hjemme.