Kalender

| mandag, 8 januar 2018 |
Klassehendelse

10A Samfunnsfag

00:00

Les s. 8- 19 + lag 3 spørsmål med fasit. Skriv  i arbeidsboka di eller på et eget ark. Du skal bruke spørsmålene i timen.

Klassehendelse

10B lekse i KRLE

00:00

Lese side 140 til 144 + oppgave 1 og 2 side149.