Kalender

| tirsdag, 9 januar 2018 |
Klassehendelse

10A lekse i KRLE

00:00

Lese side 140 til 144 + oppgave 1 og 2 side149.

Klassehendelse

10B Samfunnnsfag

00:00

Les s. 24- 27 + oppgave 1- 9 s. 26 Du kan skrive svarene i Onenote -samfunnsfag

Klassehendelse

10A Samfunnsfag

00:00

Les info om befolkningsutvikling i faser(demografiske overgangen) s. 20- 23.Gjør ferdig ordforklaringer(fra timen mandag) +notater om demografiske overganger. Skriv litt om hva som skjer i de ulike fasene(1-5) Finn ut om noen land som befinner seg i noen av fasene i dag. Hvis du ikke finner igjen PowerPointen som du jobbet med på skolen, skriver du notater på samme side 4.1.2 Demografiske overganger i Onenote samfunnsfag/ eller i boka dersom du ikke har Internett tilgang. Vær forberedt til å delta i timen i morgen!