Kalender

| mandag, 22 januar 2018 |
Klassehendelse

10B lekser i KRLE

00:00

Lese side 151 til 156 + skriv fem fakta setninger om Sikhismen.

Klassehendelse

10A samfunnsfag

00:00

Du skal se/lese/høre på nyhetene i dag. Velg deg ut en nyhet som du skal fortelle om på mandag. Den bør inneholde noe av det vi har jobbet med så langt; befolkningsvekst, urbanisering- (Hvorfor folk flytter eller flykter) fra inn eller utland. Husk det er mye vi kan knytte til disse begrepene.