Kalender

| onsdag, 24 januar 2018 |
Klassehendelse

10B Samfunnsfag

00:00

Les/repeter s. 38- 43. Du skal kunne forklare hva som menes med bærekraftig befolkningsvekst og hva som skal til for å sikre at menneskene skal overleve i framtiden.

Klassehendelse

9AB lekse i KRLE

00:00

Lese side 157 til 160 + oppgavene 1,2,6,7 og 8.

Klassehendelse

10B engelsk

12:00

Framføring av Songs with a message