Kalender

| torsdag, 25 januar 2018 |
Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Fremføring rollespill. Se vurderingskriterier for måloppnåelse på oppgaveark.

Klassehendelse

Prøve tysk 10.

00:00

Kapittelprøve i tysk (se periodeplanen)