Kalender

| torsdag, 1 februar 2018 |
Klassehendelse

Tysk 10.

00:00

Gjør oppg. A2, s. 93. Lag tankekart med stikkord, deretter bruker du fem av ordene i setninger.

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Elevbok s. 48. Se på tegningen. Skriv og oversett navn til butikkene og steder.

Klassehendelse

10B Norsk

00:00

Gjør ferdig presentasjonen om språkhistorie- øv godt slik at du kan stoffet utenat.

 

Pågående hendelser
Klassehendelse

Matte Innføring 10 A/B, Frist 5. feb.

mandag, 29 januar, 08:30 » mandag, 5 februar, 14:00