Kalender

| torsdag, 15 februar 2018 |
Klassehendelse

Tysk 10.

00:00

Presentasjon av ditt "drømmeyrke" på tysk. Øv på uttalen, IKKE bruk tid på presentasjon med PowerPoint e.l.