Kalender

| mandag, 19 mars 2018 |

Innlevering sidemål

00:00

Last opp prøven din her.

Husk at du også skal skrive en kort egenvurdering, basert på det du har gjort av forberedelser og skriveoppgavene.

1. Forklar hvordan du har forberedt deg til terminprøven i sidemål.

2. Hva har du gjort annerledes i denne terminprøven i forhold til den vi hadde før jul?

3. Hvordan har du brukt Ordnett og kontekst nynorsk i denne prøven?

4. Hva tipper du resultatet blir og hvorfor?

Klassehendelse

Prøvemuntlig: fag

08:30

Idag får du vite hvilket fag du kommer opp i i prøvemuntlig. Skoledagen går som normalt. Pass på å ta med deg bøker i det faget du har kommet opp i, så du kan repetere/lese deg opp hjemme.