Kalender

| torsdag, 5 april 2018 |
Klassehendelse

Tysk 10.

00:00

Oppg. A5, s.142. Skriv 10 spørsmål på tysk fra Text B. Spørsmålene stilles (og besvares av andre i klassa) på torsdag

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Repeter setningene fra forrige timen.

Elevbok s. 83 oppg. 2 a+b skriftlig